Afbeelding - Ouderavond Happy Kids Happy Parents - Conrad van Pruijssen

Ouderavond hoe maak je er een succes van?

Print Friendly, PDF & Email

Ik word regelmatig gevraagd om invulling aan een ouderavond / ouderbijeenkomst te geven zowel op kinderdagverblijven, basisscholen als op middelbare scholen. Voor uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen ouders onderling en tussen ouders en school zijn deze avonden bij uitstek geschikt. Net als de ouderraad, oudervereniging, oudercomité of school wil ik ook graag dat de ouderavond een succes is. Een ouderavond organiseren is simpel om er een succes van te maken en te zorgen dat de ouders de volgende keer weer komen is een grotere uitdaging.

Hieronder vindt je 11 punten die bij kunnen dragen tot een ouderavond met meer impact.

1. Inplannen ouderavond.

Plan de ouderavond, net als alle oudercontactmomenten, aan het begin van het jaar. Zet het op de jaarplanning, in de schoolgids en op de schoolsite. Zo kan iedereen de avond tijdig reserveren in de agenda. Zorg dat oudercontactmomenten goed verspreid zijn over het gehele schooljaar en niet door andere activiteiten in de wielen gereden worden. En ken je concurrenten! Tegen voetbalevenementen, sportwedstrijden, jaarmarkten, koopavonden, concerten e.d. leg je het af; kies dus een slimme datum.

2. Ouders betrekken en uitnodigen.

Vraag of enkele ouders de avond mee willen helpen voorbereiden. Deze ouders kunnen het op zich nemen om ieder een groepje andere ouders, bijvoorbeeld die van de klas van hun kind, persoonlijk te benaderen.
Bel, mail, geef de uitnodiging persoonlijk af, spreek ouders aan bij het hek: “Jij komt toch ook? Het wordt hartstikke leuk!” Zorg voor een aantrekkelijke uitnodiging: breng het thema positief en maak duidelijk waarom dit voor de ouders in de omgang met het eigen kind interessant is. Gebruik bijvoorbeeld herkenbare opvoedingsvoorbeelden of cartoons.

3. Keuze thema.

Kies met elkaar een sterk informatief, actueel en opvoedkundig thema dat leeft bij ouders en hun belang direct raakt. Maak duidelijk dat er op de avond geen oude koek maar de allernieuwste info te halen valt. Laat weten wat ouders kunnen verwachten. Zet de avond zo boeiend, aantrekkelijk en afwisselend mogelijk in elkaar of zorg voor goede gastsprekers die er een interactieve avond van kunnen maken.
En: sluit de avond ijzersterk af. Vraag of de plaatselijke fanfare even langskomt als ze toch repeteren. Misschien maken ouders muziek? Laat weten dat er na afloop een hapje en een drankje klaarstaat.

4. Werven.

Sommige ouders komen graag naar een ouderavond. Het zijn als het ware vaste gasten. Van andere ouders zou men graag willen dat ze komen. Door persoonlijk contact kan aandacht besteedt worden aan het uitnodigen van de laatste groep.
Houd een presentielijst bij, bel die ouders het jaar daarop, vraag of ze weer van de partij zijn en of ze een gast (= andere ouder) mee willen nemen. Letop: het plaatsen van een oproep op social media en de website van school is niet effectief als je daar geen “campagne” om heen bouwt, veel ouders kijk normaal niet op die plaatsen.

5. Leerlingen betrekken.

Betrek de leerlingen. Laat hen zelf een uitnodiging voor hun ouders maken, hen persoonlijk uitnodigen. De mooiste uitnodiging wordt een poster die op elke schooldeur (en in de buurtwinkels?) hangt. Stel iets van de leerlingen tentoon; vertoon een video-opname waar ze op staan, laat ze het begin van de avond presenteren, houdt een superouderverkiezing waarbij leerlingen hun ouders kunnen voordragen (met prijsuitreiking op de ouderavond).
Combineer de ouderavond met een projectweek of een voorstelling voor de leerlingen over het thema; stimuleer gesprekken tussen ouders en kinderen door vragenlijstjes mee te geven. Laat kinderen tips geven. De meeste ouders komen wel naar school als de ouderavond iets te maken heeft met het eigen kind.

6. Zorg voor net dat beetje extra!

Geef ouders een kleine attentie mee die te maken heeft met het onderwerp, op z’n minst een hand-out van de PowerPoint. Een knipperlichtje als het over verkeersveiligheid gaat, een appel als gezond eten en bewegen het thema is, een kaartje met een mooie spreuk.

7. Oppascentrale.

Zet als ouderraad een oppascentrale op van oud-leerlingen die een zakcentje willen bijverdienen. Dan kan ‘geen oppas!’ nooit meer een argument zijn om niet te komen. Of bekijk of een ouderbijeenkomst onder schooltijd of middagbijeenkomst (met oppas) zou kunnen werken.

8. Meten is weten, enquête.

Houd van tevoren een enquête onder (een kleine groep) ouders om te achterhalen wat er speelt bij de ouders, welk thema hen dit jaar aanspreekt. Om daarna aan alle ouders te vragen wat er leeft bij het gekozen thema en welke verwachtingen zij hebben bij de ouderavond.

9. Betrokkenheidsmeter.

Hang op/zet neer /publiceer een ‘betrokkenheidsmeter’ waarop te zien is hoeveel ouders zich al hebben opgegeven voor de ouderavond. Hang de foto’s van die geslaagde avond van vorig jaar ernaast en zet het geheel op de site en in de nieuwsbrief.

10. Gastspreker.

Het kan lastig zijn om een groep mensen gedurende één tot tweeënhalf uur geboeid te houden tijdens een ouderavond. Het is belangrijk als je een gastspreker hebt om een goede intake en voorbereiding te doen en neem hier ook de tijd voor, bij voorkeur minimaal twee maanden. Je kunt dan denken aan zaken als de aanleiding, doel, verwachtingen van initiatiefnemers en ouders, het programma, accenten voor de inleiding, materiaal en faciliteiten, aantal deelnemers, de uitnodiging, de locatie en de kosten.

11. Een ouderavond om naar uit te kijken!

Leg een week van te voren al de rode loper uit: Komt dat zien! Nog 1 week….nog 6 dagen…. etc. tot de ouderavond begint! Hang de vlag uit, zet een welkomstcomité bij de deur, kleed de ruimte gezellig aan, zorg voor een verrassing, voor vuurwerk. Wat je ook doet, maak er iets leuks van waar ouders (en alle andere betrokkenen) naar uitkijken.
Zorg achteraf voor een leuk verslag (met foto’s!) in de nieuwsbrief of op de site, zodat ouders die niet konden komen geprikkeld worden de volgende keer wel te gaan.

Zoek je nog iemand die een interactieve ouderavond / ouderbijeenkomst kan verzorgen voor jouw ouders of school?

Weet dan dat ik dit graag verzorg, helemaal als het gaat over één van de onderstaande thema’s.
Weet wel dat ik niet van het zenden ben, ik hou van interactie, aan de slag gaan. Mijn doel is om ouders met meer kennis te laten weggaan dan waarmee ze gekomen zijn of nog liever dat ze het morgen net een beetje anders doen dan vandaag.

Thema’s voor ouderavond / ouderbijeenkomsten:

 

 • Slaap kindje slaap, hoe zorg je ervoor dat jouw kinderen (en jij) voldoende nachtrust krijgen.
 • Hallo ik ben … over zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij jonge kinderen.
 • Yes, Yes, Yes, over het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij kinderen.
 • Stop hou op, over hoe je de kans op pesten op school verkleint.
 • Rust in huis, over samen spelen, samen delen tussen broers en zussen
 • Tot hier en niet verder, over het stellen en bewaken van grenzen.
 • Ssst, hoe zorg je ervoor dat je kinderen wel naar je willen luisteren.
 • Ipet, Ipad, Ibaar, hoe om te gaan met nieuwe media.
 • Social media, hoe hou je het sociaal.
 • De gouden driehoek (Leerkracht, Ouder en kind), betere samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
 • Ik hou van Holland, democratie moet je leren.
 • Ben jij ook blij als je weer naar je werk kan, timemanagement voor ouders
 • Vraag dat maar aan papa / mama, als ouders op één lijn.
 • Leven of worden geleefd, hoe blijf je als gezin op koers.
 • Ouder zijn is Geweldig, over je hoe je betekenis kunt geven de opvoeding van je kind(eren)

Ik wil ook een ouderavond door Conrad van Pruijssen laten organiseren.

Een intakegesprek maakt altijd deel uit van het proces, om te zorgen dat we kunnen gaan voor een zo groot als mogelijk succes. Ondanks dat de bovenstaande thema’s gestandaardiseerd zijn, zal het altijd aangepast worden naar jouw wensen. Neem voor meer informatie, gedetailleerde offerte of beschikbare data contact op met mij door te bellen naar 030-7601966 of nog gemakkelijker door een mail te sturen naar ouderavond@happyparentshappykids.nl

Voor Wie? Ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere belangstellenden.
Werkwijze? Interactief. Zelf combineer ik graag de theorie met de praktijk.
Duur? Afhankelijk van de vraag. Het kan een uur zijn maar ook een dagdeel of een avond.
Waar? Op Basisscholen, Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, VVE ’s en BSO ‘s.

 

P.S. Staat jouw gewenste thema er niet bij, neem dan contact met mij op, zodat we kunnen kijken of ik maatwerk voor je kan leveren.